Geuzenkinderen en Vaandeldragers

Wie zijn de Geuzenkinderen?

De Geuzenkinderen zijn kinderen ( van 4 tot en met 12 jaar) die gekleed gaan als kinderen uit 1572, die dansen en zingen op Oudhollandse kinderliedjes. Zij treden op, we geven workshops en natuurlijk zijn wij 1 april een belangrijke publiekstrekker, wanneer wij door de straten van Brielle dansen en zingen. Wij oefenen iedere woensdag al voor de kerstvakantie voor 1 april. Optredens aan zorginstellingen in Brielle zijn gratis, voor andere optredens willen we graag een vrijwillige bijdrage. Ook geef ik workshops, de geschiedenis van de Watergeuzen, inname van Den Briel.

Wij zijn afhankelijk van sponsoring en donaties. Ook hiervoor kunt u contact met mij opnemen. Kleding voor de kinderen en uzelf, kunt u verkrijgen bij de Geuzennaald. Dit is de kledingwinkel van de 1 aprilvereniging, waar wij nauw mee samenwerken.

Wilt u uw kind opgeven, dan kan dat via www.geuzenkinderen.nl