Sponsor worden?

Voor ondernemers met hart voor de stad

De 1 April Vereniging zet zich al jaren in om de bevrijding van Den Briel te herdenken en te vieren. Het 1 aprilfeest is het grootste promotieproduct voor Brielle, met regionale en landelijke bekendheid. De viering wordt hooggewaardeerd door onze inwoners en de vele gasten die de stad bezoeken. De organisatie van deze feestdag wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tientallen vrijwilligers.

De 1 Aprilvereniging is dit jaar begonnen met de voorbereidingen voor de viering van haar 80 jarig- bestaan in 2019 en denkt ook al na over de herdenking/viering van 450 jaar bevrijding in 2022. Daarom zijn we nu al op zoek naar ondernemers die ons de komende jaren daarin willen ondersteunen.

Doelstelling

De doelstelling van het fonds is de betrokkenheid van het bedrijfsleven in Brielle en omgeving te vergroten en de Brielse inwoners jaarlijks een bevrijdingsfeest aan te bieden waardoor ze meer betrokken worden bij dit historische evenement.

De opbrengsten van het fonds worden ingezet om de sociale cohesie te vergroten en Brielle de komende jaren en in het bijzonder in 2022 meer /beter op de kaart te zetten.
Activiteiten waaraan het fonds een bijdrage kan leveren zijn o.a.

- Aanschaf van een hoogwaardige stadsversiering (vaandels/vlaggen)
- Uitbreiding/in stand houden van historische
- Communicatie- en promotiemiddelen (programmaboekjes, website etc.)

Actief deelnemen

Deelname aan het nieuwe fonds is mogelijk voor één of meerdere jaren.
De vereniging kan desgewenst een sponsorovereenkomst opmaken waarin afspraken worden opgenomen. Jaarlijks ontvangt uw bedrijf een nota van de bijdrage.

GILDE PAKKETTEN

U kunt Rentmeester worden vanaf € 5000,- (Top sponsor)
U kunt Gildemeester worden vanaf € 1000,- (Hoofd sponsor)
U kunt Gilde lid worden vanaf € 500,- (Business sponsor)
U kunt Gilde Poortwachter worden voor € 157,20 (Vrienden sponsor)

Om te weten wat we voor uw bedrijf kunnen doen willen wij graag met u een afspraak maken.
Hiervoor kunt u bellen naar dhr. P.J. Kroone 06-234 06 989
Voor een lager bedrag kunt u de 1 April Vereniging sponsoren als lid.

Rekening NL95ABNA0506114198 t.n.v. 1 Aprilvereniging Brielle/ 1572 Gilde

Heeft u interesse? Download dan ons aanmeldformulier