Nieuws

1 Aprilviering Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland!!!

 

Beslissing bijschrijving

Bij brief van 9 juli jl. heeft het kenniscentrum Erfgoed Nederland het bestuur van de 1 April Vereniging meegedeeld, dat de 1 Aprilviering Brielle kan worden bijgeschreven in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Daarbij werd de volgende motivering gegeven:

U heeft duidelijk aangetoond dat de 1 Aprilviering Brielle voldoet aan de gestelde criteria en in het (door de vereniging) opgestelde erfgoedzorgplan laat zien dat u het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomst wilt  geven.