Kruithuisje

In het eeuwenoude Kruithuis op de wallen heeft de 1 April Vereniging een oudheidkamer ingericht met een permanente expositie over de 1 aprilvieringen door de jaren heen.

De tentoonstelling in het Kruithuis toont gebruikte wapens en kurassen, kleding, krantenknipsels, heel veel foto’s (van 1872 tot nu), een model van het geuzenschip de Prince Admirael, schilderijen, gravures, herdenkingsborden, geuzenpenningen, herinneringsmokken, trommels, boekjes, kanonskogels, noem maar op.
Op de verdieping staat een maquette van een stukje Den Briel uit 1572, in bruikleen van Miniworld in Rotterdam. Hier is ook een unieke film te zien met beelden van het koninklijk bezoek aan de stad op 1 april 1922. Pronkstuk van de oudheidkamer is een prachtige muurschildering van Nico Smit en Jan van Onselen, waarbij ze taferelen uit de geschiedenis van april 1572 hebben verbeeld.

Het Kruithuis op Bastion II, vlakbij molen ’t Vliegend Hert, dateert van 1653. Hier lag, in waterdichte vaatjes, het buskruit opgeslagen voor de kanonnen. In vroeger tijden lag het kruit opgeslagen in de kruittoren bij de stadsmuur, aan de noordkant van de stad. Toen de stadsmuur werd vervangen door wallen werd dit kruithuis gebouwd. Uit veiligheidsoverwegingen zover mogelijk van de toenmalige bebouwing af, omringd door een gracht. Het Kruithuis heeft dikke muren en had ondertijd een zwak plafond, zodat de kracht van een ontploffing – mocht het misgaan – naar boven gericht zou zijn.

Voor de ingebruikneming als tentoonstelling is de expositieruimte dankzij de bouw van een zolder vergroot van 60 naar 100 vierkante meter. Zowel gemeente als bedrijven en particulieren hebben aan het Kruithuis-initiatief bijgedragen. Per seizoen trekt de tentoonstelling – een leuke onderbreking van een wandeling over de prachtige wallen – meer dan 2000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Kijk voor meer info op Kruithuisje