Noordpoort

De Noordpoort is de stadspoort waardoor op 1 april 1572 de watergeuzen Brielle binnendrongen. De fundamenten van de poort zijn nog te bekijken. Andere stadspoorten van de vesting, zoals de Langepoort, zijn nog wel intact.