Programma 2024

DE BEVRIJDING VAN DE STAD DEN BRIEL

De bevolking plaatst massaal Den Briel terug in de zestiende eeuw en presenteert in een zinderende stad met poorters, poorteressen, bedelaars, straatmuzikanten en monniken het volgende:

10.45 uur Coppelstock roeit door de haven.
11.00 uur Introductie verteller Coppelstock komt aan land aan het Maarland NZ. Daar staan de trommelaars, vissers, volk, wasvrouwen, schietvereniging en gevolg te wachten.
11:10 uur Coppelstock loopt met het gevolg, Paddeltje voorop, via de Julianabrug en Voorstraat naar de Markt. Paddeltje, Coppelstock en deel gevolg gaan via de Moriaanstraat, Kaatsbaan en Koopmanstraat naar de Markt
11.20 uur Introductie Poorter op het bordes van het stadhuis
11.25 uur Paddeltje en Coppelstock arriveren bij het Stadhuis en aansluitend aanvang spel "Om de sleutel van de stad" voor het Stadhuis.
11.55 uur Bezoek burgemeester Koekebakker en vroedschap aan de Catharijnekerk


Pauze
13.15 uur Protest visvrouwen tegen de bourgeoisie voor het bordes van het stadhuis
13.30 uur Geuzenkinderen spelen, zingen en dansen aan het Maarland NZ
14.00 uur Herbergscène aan het Maarland NZ
14.15 uur Aankomst ‘Prince Admirael’ in de kom van de haven aan het Maarland NZ
14.45 uur Introductie verteller bij de Langepoort
15.00 uur Rammeien van de Langepoort.
15.15 uur Intocht van de Watergeuzen
Stoet trekt door: Langestraat, Wellerondom, Venkelstraat, Gasthuisstraat, Nobelstraat, Voorstraat en Dijkstraat. De stoet eindigt bij het 1 April Monument.
16.00 uur Overgave van de stad aan de Prins van Oranje
Einde Dijkstraat, 1 April monument
16.25 uur Einde spel "Om de sleutel van de stad"
Feest in de bevrijde stad met in de taveernen en herbergen geuzenmaaltijden, gerstenat en Spaanse wijn.
18.30 uur Avondprogramma in ‘Het Arsenaal’
Met uitreiking van de wisseltrofee voor de aardigste en de origineelste
straatgroep om 18.30 uur
22.30 uur Einde programma

Overige activiteiten
10.00 – 17.00 uur Straatgroepen zorgen voor de gezellige historische sfeer
10.00 – 17.00 uur Historische ambachten in Nobelstraat en Voorstraat
10.00 – 17.00 uur Maritieme markt op de Turfkade
10.00 – 17.00 uur Historische muziekgezelschappen zorgen voor levendigheid in het centrum
Vanaf 17.00 uur Gezellige afsluiting van de dag in de cafés en restaurants

 

Bekijk het programma inclusief plattegrond

 

Huisregels

 • Het betreden van dit evenement is geheel voor eigen risico van de
  bezoeker.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste/verloren/zoekgeraakte/
  beschadigde eigendommen van de bezoekers.
 • Het is verboden om glaswerk, blik en stokken, messen en of wapens of andere
  gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben, tenzij u deelnemer bent van het evenement en de daarbij behorende vergunningen/ ontheffingen bij u heeft. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Het is verboden om drugs, (lach)gas en vuurwerk te gebruiken en of mee te
  nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Aanwijzingen, gegeven door personeel in dienst van de organisatie dient u
  voor uw eigen veiligheid op te volgen.
 • Op dit evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en
  waarden; het dreigen dan wel gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen in woord of gebaar, seksuele intimidatie of andere soorten intimidatie, wildplassen en biergooien horen daar dus niet bij.
 • Bij betreden van dit evenement gaat u stilzwijgend akkoord dat op grond van
  de AVG-regelgeving, er foto en filmopnames gemaakt kunnen worden en dat deze foto en of filmopnames gebruikt mogen worden voor commerciële en promotionele doeleinden zonder verdere toestemming.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie en of medewerkers van het
  evenement kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële of immateriële schade, die u als bezoeker zou kunnen ondervinden.
 • Het aanbrengen van enige schade of letsel aan personen en of gebouwen of
  materiaal worden direct verhaald op de veroorzaker.
 • In situaties, waarin bovenstaande huisregels niet voorzien, beslist de
  organisatie.
 • Op dit evenemententerrein wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.
Wij wensen u een prettig verblijf!