website 1 aprilvereniging

De vereniging is opgericht op 10 januari 1939, statutair vastgelegd bij notariële akte van 10 mei 1978, op een later moment gewijzigd bij notariële akte van 19 februari 1990.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40385263.

De doelstelling luidt als volgt:

‘De vereniging heeft ten doel de bevordering en uitvoering van en de medewerking aan manifestaties betrekkend hebbend op Brielle als historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april als historische datum voor Brielle op de eerste april.’

Onze vereniging kent gewone leden en begunstigende leden. Gewone leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij betalen een jaarlijkse contributie. Begunstigende leden zijn zij, die zich aan de vereniging wensen te verbinden door het storten van een geldelijke bijdrage, de zogenaamde donateurs. De bijdrage kan eenmalig zijn of periodiek.

Kijk voor meer informatie op 1 april vereniging